Άρτα

ΑΡΤΑ | 6 Δεκέμβρη

Στην Άρτα οι Αγωνιστικές Κινήσεις και Μαθητική Αντίσταση πήραν την πρωτοβουλία να καλέσουν διαδήλωση.Συζητώντας πλατιά τόσο τη δολοφονία του Αλέξη όσο και το τι εξελίσσεται στην εκπαίδευση και με καθημερινές παρεμβάσεις στα σχολεία της Άρτας και στο...