ΑΘΗΝΑ | Ιατρική: Καταγγελία για τη διεξαγωγή κατατακτήριων εξετάσεων

Οι κατατακτήριες είναι ιδιαίτερα δύσκολες εξετάσεις που αφορούν απόφοιτους σχολών, που θέλουν να εισαχθούν σε κάποιο τμήμα χωρίς να ξαναπεράσουν από τη διαδικασία των πανελληνίων. Όσον αφορά τις εξετάσεις αυτές έχουμε δει και ακούσει πολλά.

Πιο συγκεκριμένα, υποψήφιοι φοιτητές κατήγγειλαν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Φοιτητών Ιατρικής Αθήνας, ότι στις εξετάσεις του 2019 έπεσε ένα θέμα εκτός ύλης στο μάθημα της Χημείας και ένα θέμα με λάθος διατύπωση, με αποτέλεσμα το εκτός ύλης θέμα να μην απαντηθεί από τη μεγάλη πλειοψηφία των φοιτητών και το δεύτερο να μπερδέψει επίσης αρκετούς.

Σαν να μην έφτανε αυτό τρεις φοιτητές από το Βιολογικό ισοβάθμησαν στην τελευταία θέση. Ο ένας που έγινε δεκτός, εν τέλει έγινε μέσω μιας κλειστής διαδικασίας κλήρωσης χωρίς οι τρεις ισοβαθμίσαντες να είναι παρόντες. Και όλα αυτά, όταν σε άλλες ιατρικές σχολές σε περίπτωση ισοβαθμίας γίνονται δεκτοί όλοι οι ισοβαθμίσαντες υποψήφιοι.

Τα περιστατικά αυτά αποτυπώνουν έναν γενικότερο “σκιώδη” τρόπο διεξαγωγής των κατατακτηρίων τόσο στη σχολή μας όσο και σε άλλες σχολές και αφήνει ερωτηματικά ως προς τη διαβλητότητα των εξετάσεων αυτών.

Σαν Αγωνιστικές Κινήσεις καταγγέλουμε τη στάση τόσο της έδρας της χημείας, που έβαλε το εκτός ύλης θέμα όσο και της επιτροπής διεξαγωγής των κατατακτηρίων εξετάσεων, που συναίνεσε σε όλο αυτό. Καταγγέλλουμε επίσης και τη στάση της Γενικής Συνέλευσης Τμήματος, που ως και αμφισβήτησε το συμβάν μετά από κινητοποίηση φοιτητών και υποψήφιων φοιτητών που έλαβαν μέρος σε αυτή την εξέταση. Απαιτούμε, λοιπόν να γίνει αναβαθμολόγηση χωρίς να ληφθεί υπόψη το εκτός ύλης θέμα, να δειχθεί ανάλογη επιείκεια στο θέμα με την λάθος διατύπωση και να γίνουν δεκτοί όλοι οι ισοψηφίσαντες υποψήφιοι.

Τέτοια περιστατικά αφορούν άμεσα και τους ίδιους τους φοιτητές. Πολλές φορές έχουμε ακούσει για έδρες που βάζουν θέματα εκτός ύλης ή έδρες που δεν έχουν ορίσει καν ύλη στο μάθημά τους με αποτέλεσμα μαζικότατα κοψίματα στα αντίστοιχα μαθήματα. Ειδικά σε εξεταστικές περιόδους θα πρέπει να έχουμε τα μάτια και τα αυτιά μας ανοιχτά για μαζικά κοψίματα και εκτός ύλης θέματα. Η καθηγητική αυθαιρεσία άλλωστε δεν απαντιέται με “περισσότερο διάβασμα”, αλλά με μαζικές κινητοποιήσεις. Για αυτό τον λόγο πρέπει σαν φοιτητές, να καταδικάσουμε τα γεγονότα των κατατακτηρίων και σε αντίστοιχες περιπτώσεις μαζικών κοψιμάτων ή θεμάτων εκτός ύλης στις εξεταστικές μας να απευθυνόμαστε και να τα καταγγέλλουμε στα συλλογικά μας όργανα.

ΚΑΤΩ Η ΚΑΘΗΓΗΤΙΚΗ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑ
• ΑΝΑΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
• ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΔΕΚΤΟΙ ΟΙ ΙΣΟΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ