ΑΘΗΝΑ | ΣΕΤΠ ΠΔΑ (ΣΓΤΚΣ ΤΕΙ Αθήνας): Κάλεσμα σε Γενική Συνέλευση (17/6)