ΞΑΝΘΗ | Κάλεσμα των Αγωνιστικών Κινήσεων για τις 6/12

Οι Αγωνιστικές Κινήσεις καλούν στην πορεία του Συλλόγου Φοιτητών και του Συλλόγου Οικοτρόφων Φοιτητών, 
την Παρασκευή 6/12 στις 12:00 στα Προκάτ.