Θεσσαλονίκη | Κτηνιατρική - Ψήφισμα καταγγελίας της παρεμπόδισης της διεξαγωγής των φοιτητικών εκλογών