ΠΑΤΡΑ | Όλοι στις Γενικές Συνελεύσεις! Συνεχίζουμε τον αγώνα!