Αποτελέσματα

Αποτελέσματα Αγωνιστικών Κινήσεων ΑΕΙ-ΤΕΙ στις φοιτητικές εκλογές 2019

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:(1) Ενιαίος συλλόγος, από τη συγνώνευση των ΣΤΕΦ ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά.(2) Οι εκλογές δεν διενεργήθηκαν(3) Οι εκλογές δεν διενεργήθηκαν(4) Οι εκλογές γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο οι Αγωνιστικές Κινήσεις αναγράφουν την...